Họp chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản

Sáng ngày 04/5 Thường trực UBND tỉnh họp bàn chuyên đề công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản

Sáng ngày 04/5 Thường trực UBND tỉnh họp bàn chuyên đề công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lâm sản. Dự làm việc có Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, lãnh đạo Sở Công An, Sở TNMT.

k

Sau khi thảo luận và phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung liên quan đến ngành TNMT: 1/- Rà soát các văn bản của UBND, HĐND tỉnh, khắc phục các kẻ hở để không cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng khai thác khoáng sản trái qui định như: Cải tạo đồng ruộng, phát triển kinh tế trang trại kết hợp tận thu đất sét, đất san lấp làm nguyên liệu; chỉnh trị dòng chảy, nạo vét thông tuyến: giao thông đường thủy, lấy nước chống hạn... 2/- Đối với các nhà máy sản xuất gạch, ngói đã xây dựng phải xác định có nguồn nguyên liệu hợp pháp chậm nhất đến hết năm 2016, bắt đầu tháng 01/2017 nhà máy nào không có nguồn nguyện liệu hợp pháp sẽ chấm dứt hoạt động. Đối với các nhà máy xin xây dựng mới phải xác định nguồn nguyên liệu mới cho phép xây dựng. 3/- Rà soát có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát, sỏi  để thực hiện kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn; chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương này để bán cát, sỏi ra thị trường. 4/- Dự thảo các Chỉ thị thay thế Chỉ thị 08/TU và Chỉ thị 12/UBND tỉnh cần qui định rõ trách nhiệm người đứng đầu gắn với biện pháp, hình thức chế tài cụ thể đối với lãnh đạo các cấp địa phương, các ngành liên quan để tăng cường trách nhiệm các nhân. 5/- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tìm cho được nguyên nhân xảy ra hoạt động trái phép để xử lý nghiêm minh. 6/- Nghiên cứu, đề xuất thiết lập đường dây nóng cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, có cơ chế thưởng cho người cung cấp thông tin chính xác.

Đắc Nguyễn

 

Tin liên quan