Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng sa khoáng trái phép

Ngày 26/10/2016, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Trà Giáp và UBND xã Trà Ka tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thuộc thôn 5, xã Trà Giáp với kết quả như sau:Qua kiểm tra phát hiện 06 khu vực có dấu hiệu của việc thăm dò, khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trái phép lần lượt khu vực Khe Chữ, Suối Nước Lạnh, Suối Nước Đà, Thác đá, Khe Chu và Khe Đun

Ngày 26/10/2016, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Trà Giáp và UBND xã Trà Ka tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thuộc thôn 5, xã Trà Giáp với kết quả như sau:
Qua kiểm tra phát hiện 06 khu vực có dấu hiệu của việc thăm dò, khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trái phép lần lượt khu vực Khe Chữ, Suối Nước Lạnh, Suối Nước Đà, Thác đá, Khe Chu và Khe Đun.
Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện có 02 lán trại khoảng 50m2 bạt xanh, 06 máy nổ, 04 máy bơm, khoảng 150m dây dẫn nước, 01 giàn đổ và một số dụng cụ khác dùng để thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ nêu trên.Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 01 chủ bãi, đồng thời đẩy đuổi ra khỏi địa bàn 10 công nhân làm thuê khác.
Sau khi hoàn thành công tác truy quét, Tổ công tác đã có biên bản bàn giao lại hiện trường sau khi truy quét cho UBND xã Trà Giáp quản lý. Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện lập kế hoạch kiểm tra, truy quét khu vực này nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện ổn định.

Tin liên quan