Đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường

Sáng ngày 03/3/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang

Sáng ngày 03/3/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Ba, huyện Đông Giang.
Tham dự phiên đấu giá gồm có: Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam - Chủ tịch Hội đồng đấu giá; các thành viên Hội đồng đấu giá; lãnh đạo Phòng Khoáng sản; đấu giá viên và 03 doanh nghiệp được tham gia phiên đấu giá.

Copy of IMG 1948
Kết thúc phiên đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vận tải và Thương mại Chiến Khánh với mức giá là 5,6%.

Viết Linh

Tin liên quan