Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, từ ngày 21/3/2017 đến ngày 22/3/2017, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông Tranh, Phòng TN&MT, UBND xã các xã: Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn và UBND thị trấn Trà My tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác và khu vực Nước Vin, thuộc thôn 5, xã Trà Giác với kết quả như sau: - Khu vực bãi vàng Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác: Phát hiện 05 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, cùng 06 chủ bãi

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, từ ngày 21/3/2017 đến ngày 22/3/2017, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông Tranh, Phòng TN&MT, UBND xã các xã: Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn và UBND thị trấn Trà My tiến hành kiểm tra, truy quét thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác và khu vực Nước Vin, thuộc thôn 5, xã Trà Giác với kết quả như sau:

Copy of 1ttt
- Khu vực bãi vàng Chóp Nón, thuộc thôn 2, xã Trà Giác: Phát hiện 05 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, cùng 06 chủ bãi. Tại hiện trường phát hiện 06 lán trại khoảng 240 m2, 04 dàn máy nổ, 02 dàn khoan hơi, khoảng 300m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác; Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ trên; đồng thời đưa các đối tượng vi phạm trên về Công an huyện để xử lý theo quy định Pháp luật.
- Tại khu Nước Vin, thuộc thôn 5, xã Trà Giác: Phát hiện 04 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Tại hiện trường phát hiện có 03 lán trại khoảng 100 m2 bạt xanh, 03 dàn máy nổ, 02 dàn khoan hơi, khoảng 200m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác. Tại hiện trường không phát hiện người. Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ nêu trên.
Trong thời gian tới, Phòng TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện lập kế hoạch kiểm tra, truy quét các khu vực này nhằm đảm bảo công tác quản lý khoáng sản cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện được ổn định.

Đình Vũ

Tin liên quan