Quản lý, cấp phép các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo việc thi công 02 dự án nạo vét luồng đường thủy Cửa Đại, thành phố Hội An; tình hình quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông và hoạt động của các bến thủy nội địa phục vụ khai thác, mua bán cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo việc thi công 02 dự án nạo vét luồng đường thủy Cửa Đại, thành phố Hội An; tình hình quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông và hoạt động của các bến thủy nội địa phục vụ khai thác, mua bán cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Ban quản lý đường thủy nội địa trực thuộc; lãnh đạo UBND thành phố Hội An và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An; lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Copy of IMG 0073
1. Về việc thi công 02 dự án nạo vét luồng đường thủy Cửa Đại, thành phố Hội An: Sau khi nghe ý kiến các đồng chí dự họp. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:
- UBND thành phố Hội An dừng việc thực hiện Dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại; kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện Dự án; làm việc với Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Ban quản lý đường thủy nội địa trực thuộc tiếp tục tiếp nhận cát nạo vét từ Dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại đoạn Hội An- Cù Lao Chàm do Ban Quản lý Dự án Đường thủy nội địa thực hiện để đổ vào khu vực chống sạt lở bờ biển Cửa Đại.
- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra các tàu không được phép hoạt động tại khu vực thi công Dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực Cửa Đại đoạn Hội An- Cù Lao Chàm nhưng đã lợi dụng khai thác cát trái phép và bán ra Đà Nẵng để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, truy thu đối với khối lượng cát đã khai thác trái phép và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.
2. Về quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông và hoạt động của các bến thủy nội địa phục vụ khai thác, mua bán cát, sỏi trên địa bàn tỉnh: Sau khi nghe ý kiến các ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:
Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các nội dung liên quan đến bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo cụ thể về việc quản lý, cấp phép hoạt động các bến bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Trước mắc giao cho các địa phương trong thời hạn 1 tháng phải kiểm tra, đình chỉ hoạt động tất cả các các trường hợp không đủ điều kiện, hồ sơ pháp lý hoạt động bến bãi./.

Lương Nguyên Vũ

Tin liên quan