Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét các đối tượng thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép.

Ngày 05/4/2017, Phòng TN&MT huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Phòng TN&MT, UBND xã các xã: Trà Đông, Trà Dương, Trà Kót tiến hành 02 đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực bãi vàng Dương Bồ, thuộc thôn Dương Lâm, xã Trà Dương và khu vực bãi vàng giáp ranh giữa xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My và xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, kết quả như sau: Tại khu vực bãi vàng Dương Bồ, thuộc thôn Dương Lâm, xã Trà Dương: Phát hiện 01 điểm thăm dò, khai thác vàng trái phép

Ngày 05/4/2017, Phòng TN&MT huyện (cơ quan thường trực BQL TTTNLKS) điều động lực lượng trong Tổ cơ động huyện thuộc đơn vị Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Phòng TN&MT, UBND xã các xã: Trà Đông, Trà Dương, Trà Kót tiến hành 02 đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép tại khu vực bãi vàng Dương Bồ, thuộc thôn Dương Lâm, xã Trà Dương và khu vực bãi vàng giáp ranh giữa xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My và xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, kết quả như sau:

Copy of 2ttt
Tại khu vực bãi vàng Dương Bồ, thuộc thôn Dương Lâm, xã Trà Dương: Phát hiện 01 điểm thăm dò, khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường phát hiện 01 chủ bãi cùng 02 lán trại khoảng 60m2, 200m dây dẫn nước, 03 tấm bạt khoảng 60m2, 01 phi dầu diezen 200L, 30 bao vôi 30kg, 20 tấm chiếu, 20 ống nhựa, 02 xe rùa và một số dụng cụ khác;
Tại khu vực bãi vàng giáp ranh giữ xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My với xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước: Phát hiện 01 điểm thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, cùng 01 chủ bãi và 03 công nhân làm thuê khác. Tại hiện trường phát hiện 02 lán trại khoảng 60 m2, 01 máy nổ, 01 máy xay, 01 củ điện, khoảng 200m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác;
Tổ công tác tiến hành phá hủy tất cả các máy móc, dụng cụ trên; đồng thời lập biên bản hành chính và mời các đối tượng trên về UBND huyện xử lý theo quy định Pháp luật.
Sau khi hoàn thành công tác truy quét, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các địa phương liên quan thường xuyên tuần tra, giám sát khu vực trên, không để tái diễn tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép như thời gian qua.

Đình Vũ

Tin liên quan