UBND tỉnh làm việc về công tác quy hoạch, quản lý cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 15/5/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng để nghe báo cáo về thực trạng công tác quy hoạch và công tác quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 15/5/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đ/c Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng để nghe báo cáo về thực trạng công tác quy hoạch và công tác quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đ/c Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đ/c Trần Bá Tú – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng các cán bộ chuyên môn của hai Sở.

20171010 144254 - CopyTheo báo cáo của các Sở, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 236 mỏ đất san lấp được quy hoạch, đã cấp phép khai thác 36 điểm mỏ; số Giấy phép khai thác còn hiệu lực là 26 giấy phép (12 giấy phép khai thác mỏ, 16 giấy phép khai thác trong khu vực có dự án đầu tư, xây dựng công trình). Đa số các doanh nghiệp được cấp phép đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, không thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác,... Theo tính toán sơ bộ, số mỏ đất san lấp đang hoạt động chỉ đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu nguyên liệu cho các dự án đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh (cần khoảng 12 triệu m3) và sắp đến, nhu cầu sử dụng khoáng sản đất san lấp vào năm 2020 dự tính khoảng 6 triệu m3/năm.
Kết luận buổi làm việc, đ/c Lê Trí Thanh yêu cầu các Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, cấp phép khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng đến hiệu quả của các dự án cải tạo đất vườn, trang trại có thu hồi đất san lấp; yêu cầu đơn vị thi công xây dựng công trình cần xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu đất san lấp trước khi phê duyệt và triển khai dự án; Sở Xây dựng chủ động làm việc với các địa phương trong việc bổ sung quy hoạch, xác định nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu san lấp; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh các nội dung về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến thẩm định đơn giá ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và các nội dung trình HĐND tỉnh về mức ký quỹ thực hiện đóng cửa mỏ đối với các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh./.

Hà My

Tin liên quan