Thanh tra việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý khoáng sản

Sáng ngày 19/9/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 261/QĐ-TTT ngày 05/9/2019 của Thanh tra tỉnh do Ông Nguyễn Văn Ảnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến ngày 30/8/2019, các vấn đề liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ

Sáng ngày 19/9/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 261/QĐ-TTT ngày 05/9/2019 của Thanh tra tỉnh do Ông Nguyễn Văn Ảnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến ngày 30/8/2019, các vấn đề liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra làm rõ.

847b174afcc71b9942d6 - CopyTại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Sở cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước, các kết luận thanh tra, kiểm tra và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản của một số đơn vị để phục vụ công tác thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, không kể các ngày nghỉ theo chế độ.
Trước đó, ngày 18/9/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 261/QĐ-TTT ngày 05/9/2019 về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh và Đại Lộc trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh./.

Hà My

Tin liên quan