Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên nước năm 2008

Thanh tra Tài nguyên môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường; Trong đó thanh tra tài nguyên nước cũng đóng vai trò đáng kể nhằm đảm bảo việc sử dụng nước hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này

thanhtraThanh tra Tài nguyên môi trường là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường; Trong đó thanh tra tài nguyên nước cũng đóng vai trò đáng kể nhằm đảm bảo việc sử dụng nước hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên quan trọng này. 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, phát hiện những sơ hở trong công tác quản lý, chính sách, pháp luật về tài nguyên nước để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục nhằm góp phần bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên quan trọng này. Trong 3 ngày từ 6-8/8/2008, tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước, tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Tài nguyên nước, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 120 thanh tra viên và cán bộ công chức tại Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Đây là nhiệm vụ khá mới mẻ đối với thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong địa bàn cả nước. Tuy nhiên qua đợt tập huấn, các đại biểu tham dự cùng trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao nghiệp vụ thanh tra tài nguyên nước trong thời gian đến. 

 (Theo Thanh tra Sở)

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan