Thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 1.751 đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2009

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2009, các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã triển khai tổng cộng 480 Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2009, các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã triển khai tổng cộng 480 Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.751 đơn vị, trong đó có 213 Đoàn kiểm tra theo kế hoạch và 267 Đoàn kiểm tra đột xuất.

 

Các đoàn thanh tra, kiểm tra được phân theo lĩnh vực cụ thể. Theo đó, lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước có 212 đoàn, lĩnh vực đất đai có 166 đoàn, lĩnh vực khoáng sản có 97 đoàn, lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01 đoàn và lĩnh vực thanh tra, kiểm tra hành chính có 04 đoàn.

Các địa phương tiến hành nhiều đợt thanh tra như Đồng Nai (62 đoàn), Tuyên Quang (26 đoàn), Quảng Ninh (22 đoàn). Một số địa phương tiến hành rất ít các đoàn thanh tra như Đăc Lăk, Trà Vinh, Hà Giang,… mỗi đơn vị chỉ tiến hành được 01 đoàn thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2009.

Kết quả thanh tra cho thấy có tới 1.066 đơn vị có những biểu hiện sai phạm (chiếm 62,88%). Đoàn kiểm tra đã tiến hành các biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo, buộc cam kết không tái phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 781 đơn vị với tổng số tiền là trên 8,5 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước là trên 6,5 tỷ đồng (chiếm 76,5%).

(Theo tai nguyen nuoc)

 

Tin liên quan