Đối thoại, vận động người dân chấp hành quyết định thu hồi

Sáng ngày 25/6/2019, tại Hội trường UBND xã Đại Quang, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thành lập theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc tổ chức họp đối thoại, vận động hộ ông Huỳnh Phùng trú tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để cho nhà đầu tư thuê đất tại Cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang

Sáng ngày 25/6/2019, tại Hội trường UBND xã Đại Quang, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được thành lập theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc tổ chức họp đối thoại, vận động hộ ông Huỳnh Phùng trú tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để cho nhà đầu tư thuê đất tại Cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang.
Buổi đối thoại, vận động do ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế, chủ trì làm việc cùng các thành viên Ban cưỡng chế; tham dự phiên đối thoại, vận động có mời ông Lương Tấn Thành, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy và các Hội, Đoàn thể ở huyện, xã, thôn.
Tại buổi đối thoại, ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế nêu lên nguyên nhân, sự cần thiết và mục đích của việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Phùng và Ban thực hiện cưỡng chế trao đổi, giải thích, vận động để hộ ông Huỳnh Phùng chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất tại các Quyết định thu hồi đất nêu trên. Việc Ban thực hiện cưỡng chế gặp gỡ, giải thích, vận động đối với ông Huỳnh Phùng là đúng theo quy trình, quy định của pháp luật về cưỡng chế thực hiện thu hồi đất.

image002viet
Qua buổi đối thoại, vận động ông Huỳnh Phùng có ý kiến không thống nhất với mức giá bồi thường, hỗ trợ khi UBND huyện thu hồi đất và cho rằng gia đình ông sử dụng diện tích đất rừng sản xuất này để canh tác, sản xuất tạo thu nhập, yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ với mức giá là 70.000 đồng/1m2 (kể cả đất và cây) cho phần diện tích thu hồi là 1.804m2 và đề nghị thu hồi hết diện tích 9.948m2 còn lại với mức giá là 70.000 đồng/1m2 (giá ông yêu cầu cao hơn so với quy định tại thời điểm thu hồi đất, cụ thể: giá đất rừng sản xuất: 8.000 đồng/m2; chính sách hỗ trợ ổn định đời sống: 8.000 đồng/m2 x 1,5 lần = 12.000 đồng/m2).
* Sau khi nghe ý kiến của ông Huỳnh Phùng và các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế, ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:
Qua buổi làm việc, mặc dù các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể của huyện và địa phương đã vận động, thuyết phục hộ ông Huỳnh Phùng chấp hành chủ trương và quy định của Nhà nước về thu hồi đất. Tuy nhiên, ông Phùng vẫn cương quyết không chấp hành và tiếp tục yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ không đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể là giá bồi thường 70.000 đồng/1m2 (kể cả đất và cây) và thu hồi hết diện tích đất sản xuất của ông với mức giá bồi thường là 70.000 đồng/1m2 (kể cả đất và cây).
- Đối với các yêu cầu của ông Huỳnh Phùng nêu trên, UBND huyện đã xem xét, trả lời là không có cơ sở để giải quyết. Đề nghị ông Huỳnh Phùng chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Sau buổi làm việc này, yêu cầu các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã được phân công để tiến hành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang đảm bảo đúng thời gian và quy định của pháp luật.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể xã Đại Quang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với hộ ông Huỳnh Phùng để chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện.

Trần Duy Quốc Việt

Tin liên quan