Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

Ngày 03/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Chương – Cục trưởng chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

Ngày 03/12/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Chương – Cục trưởng chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Văn Tân – Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đại diện các Sở, ban, ngành và đại diện lãnh đạo của 18 Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị, thành phố.
Hội nghị đã thông qua 02 báo cáo: Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020; báo cáo quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự số 230/QCLN-CTHA-CA-TAND-VKSND ngày 25/4/2014 của Cục THADS, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và nghe báo cáo tham luận của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Sơn và ý kiến phát biểu của Tòa án nhân dân tỉnh, Công An tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

03-12-2019 Hội nghị THADS - Copy
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Tân – Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Các vụ việc có giá trị lớn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn xảy ra một số tồn tại trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là trình tự, thủ tục thi hành án; số tiền, tài sản phải thu hồi trong các bản án tham nhũng rất thấp; nhiều vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng chưa được thi hành án dứt điểm...Để khắc phục các tồn tại nêu trên cần phải:
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hành chính đảm bảo theo đúng quy định của luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các chi cục theo hướng sâu sát; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy gương mẫu đi đầu trong công tác. Tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực thi hành án dân sự, nhất là THADS đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung quy chế liên ngành đã ban hành, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành để phối hợp, tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung quy chế đề ra.
- Tiếp tục tổ chức và thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN ngày 09/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự của liên ngành trung ương và quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự số 230/QCLN của Cục THADS, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Cần giải quyết dứt điểm những vụ việc lớn phức tạp, tồn đọng kéo dài, đặc biệt các vụ việc liên quan cưỡng chế thi hành án, việc bán đấu giá tài sản ...

Nguyễn Thị Thiết

Tin liên quan