Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 5/2020

Ngày 04/5/2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020, trong ngày đã tiếp 03 lượt công dân với 5 người, trong đó có 02 vụ việc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường, nội dung vụ việc và ý kiến kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân như sau: 1

Ngày 04/5/2020, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020, trong ngày đã tiếp 03 lượt công dân với 5 người, trong đó có 02 vụ việc liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường, nội dung vụ việc và ý kiến kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân như sau:

IMG20200504081653 - Copy1. Ông Nguyễn Ngọc Thuật, Nguyễn Văn Tuấn và ông Đặng Tuấn đại diện một số hộ dân thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đề nghị chỉ đạo xem xét việc quản lý, sử dụng 23 ha đất mà Lâm trường Tam Kỳ đã bàn giao cho UBND xã Tam Xuân 1 quản lý và các hộ dân đề nghị được giao diện tích đất này để sản xuất nông nghiệp.
Qua đơn và ý kiến trình bày của các hộ dân tại buổi tiếp công dân, ông Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp ghi nhận ý kiến trình bày của các hộ dân, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chỉ đạo kiểm tra trả lời đơn của nhân dân thôn Bích An, đồng thời báo cáo kết quả về Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, giám sát.
2. Ông Phan Hồng Anh (Phạm Quý Lễ) trú tại Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và ông Phạm Hồng Bàng, trong đó có nội dung ông cho rằng việc UBND huyện Hiệp Đức và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cấp giấy chứng nhận và chỉnh lý giấy chứng nhận của ông bàng sử dụng diện tích đất của gia đình ông. Vụ việc của ông Anh, UBND huyện Hiệp Đức đã có Công văn 575/UBND ngày 16/12/2019 nhưng ông không thống nhất.
Tiếp nhận đơn và ý kiến trình bày của ông Anh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có văn bản yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức chỉ đạo kiểm tra rà soát lại việc cấp và chỉnh lý GCNQSD đất cũng như nguồn gốc nhận chuyển nhượng QSD đất của hộ ông Phạm Hồng Bàng để trả lời cho nhân dân và báo cáo kết quả về Đoàn ĐBQH tỉnh theo dõi, giám sát.
Ngoài ra có 01 trường hợp khác công dân đề nghị giải quyết liên quan đến chế độ chính sách....

T.Tra

Tin liên quan