Tập huấn triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của các tổ chức và nhân dân, để nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức trong việc áp dụng Luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, ngày 13/9/2012, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của các tổ chức và nhân dân, để nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức trong việc áp dụng Luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, ngày 13/9/2012, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011. Tham dự Hội nghị có ông Huỳnh Khánh Toàn, PCT UBND Tỉnh - chủ trì, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn Tỉnh, chánh, phó chánh thanh tra các đơn vị cùng 17 điểm cầu của 18 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị đã nghe TS.Đỗ Gia Thư - Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ tập huấn Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2011. Tại Hội nghị các đại biểu phát biểu sôi nổi và được TS Đỗ Gia Thư giải đáp các ý kiến liên quan đến trình tự thủ tục cũng như việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, cách tháo gỡ những nội dung còn mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật khiếu nại 2011, Luật Tố tụng hành chính và các Luật chuyên nghành khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tất cả cán bộ, công chức tham gia hội nghị tiếp thu đầy đủ các nội dung được tập huấn để tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 đến tất cả các tổ chức và nhân dân trong toàn tỉnh để góp phần đưa Luật sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình, an ninh trật tự để tập trung phát triển kinh tế xã hội Tỉnh nhà.

T.Tra

Tin liên quan