Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 02/10/2012, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh chủ trì tổ chức họp Hội đồng nhằm đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 8 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch thực hiện trong các tháng còn lại

Ngày 02/10/2012, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh chủ trì tổ chức họp Hội đồng nhằm đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 8 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch thực hiện trong các tháng còn lại.

Tham dự cuộc họp có hơn 30 thành viên của Hội đồng, đồng thời là lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Tỉnh, Lãnh đạo VP UBND Tỉnh và các phóng viên Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Nam.

hop_hd

Cuộc họp đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của hội đồng trong thời gian qua, bàn biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian đến và triển khai các đề án về tuyên tuyền pháp luật theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Qua trao đổi, thảo luận ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh kết luận:

- Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất triển khai mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Tỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng chính phủ.

- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng căn cứ vào điều kiện thực tế của Tỉnh Quảng Nam để xem xét đề xuất các đề án cụ thể (theo 12 đề án được hướng dẫn tại Quyết định 409/QĐ-TTg) để triển khai nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc thực hiện các đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

- Xem xét đánh giá hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng phương pháp điều tra xã hội học.

- Các Sở, Ban, ngành... có liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật qua hệ thống nghe, nhìn như Đài phát thanh truyền hình, internet ... vì đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả.

T.Tra

Tin liên quan