Tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2012

Trong 2 ngày 25 và 26/10/2012, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ - công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh

Trong 2 ngày 25 và 26/10/2012, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ - công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh.

Tại đợt tập huấn, Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các báo cáo viên của Sở đã phổ biến các chuyên đề về: Kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh; Nghiệp vụ kiểm tra, ra soát văn bản QPPL; Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; Kỹ năng lấp ý kiến và đánh giá tác động của văn bản. Đây là những kĩ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành và các Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đợt tập huấn đã tạo điều kiện cho những cán bộ - công chức làm công tác pháp chế cùng nhau thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

                                                                                                            Võ Tiến Dũng

Tin liên quan