Tập huấn quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Hội nghị tập huấn về “quy trình giải quyết khiếu nại hành chính” tổ chức tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 06-08/11/2012 dưới sự chủ trì của Thanh tra Chính phủ

Hội nghị tập huấn về “quy trình giải quyết khiếu nại hành chính” tổ chức tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 06-08/11/2012 dưới sự chủ trì của Thanh tra Chính phủ. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng - viện Khoa học Thanh tra và ông Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra Chính phủ cùng với lãnh đạo phòng tiếp dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và thanh tra các Sở Tài nguyên và Môi trường của 15 tỉnh thành khu vực Miền trung Tây nguyên.

Hội nghị đã triển khai Luật khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung của Luật khiếu nại tố cáo. Qua đó nhằm thống nhất việc áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính trong cả nước như: Thụ lý khiếu nại; Xác minh, kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại; Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Đồng thời Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn một số kỹ năng cụ thể trong giải quyết khiếu nại hành chính.

Các đại biểu đã tham gia phát biểu góp ý sôi nổi, chia sẻ về những kinh nghiệm giải quyết của địa phương, nêu lên thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn để cùng học tập.

Lưu Văn Mai

Tin liên quan