UBND Tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 11/2012

Ngày 23/11/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Tỉnh, UBND Thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Phú tổ chức tiếp hộ ông Nguyễn Xuân Ánh và bà Lê Thị Khá, trú tại khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ

Ngày 23/11/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan của Tỉnh, UBND Thành phố Tam Kỳ và UBND phường An Phú tổ chức tiếp hộ ông Nguyễn Xuân Ánh và bà Lê Thị Khá, trú tại khối phố An Hà Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ.

ubndtd

- Hộ ông Ánh và bà Khá khiếu nại Quyết định số 8159/QĐ-UBND về việc bồi thường cho hộ ông Ánh và bà Khá để GPMB xây dựng KDC phía Tây đường An Hà - Quảng Phú.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường số 153/BC-STNMT ngày 20/4/2012 và Báo cáo số 108/BC-HĐTV ngày 19/10/2012 của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại Tỉnh, ý kiến của ông Nguyễn Xuân Ánh và bà Lê Thị Khá, ý kiến tham gia của các thành viên tại cuộc họp, căn cứ các qui định của pháp luật, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh kết luận:

Thống nhất thực hiện việc bồi thường cho hộ ông Ánh và bà Khá 1.677m2, trong đó có 799m2 đất ở và 878m2 đất trồng cây lâu năm; hộ ông Ánh và bà Khá được bố trí  02 lô đất tái định cư, nhưng không quá 400m2; Yêu cầu UBND Thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan xác định giá đất và tiến hành bồi thường cho hộ ông Ánh theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND Tỉnh.

T.Tra

Tin liên quan