Đối thoại với ông Doãn Lê để xem xét giải quyết khiếu nại

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số: 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân và Công văn số 4399/UBND-TD ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân, hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/11/2012 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của hộ ông Doãn Lê, trú tại tổ 7, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số: 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân và Công văn số 4399/UBND-TD ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân, hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/11/2012 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại đối với khiếu nại của hộ ông Doãn Lê, trú tại tổ 7, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Copy_of_IMG_07761

Cuộc đối thoại đã thể hiện rõ các nội dung khiếu nại của công dân, đồng thời đưa ra các căn cứ pháp luật để làm rõ việc khiếu nại của công dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân tỉnh, báo Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Nguyên.

Qua ý kiến trao đổi với các thành viên tham gia dự họp, ý kiến của hộ khiếu nại và căn cứ vào các qui định của pháp luật, Ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận:

- Thống nhất Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và của Hội đồng tư vấn Tỉnh.

- Việc ông Doãn Lê đề nghị bồi thường cho hộ Ông với diện tích đất ông Lê đang khiếu nại là không có cơ sở để xem xét giải quyết và tại buổi đối thoại này ông Lê cũng không cung cấp hồ sơ chứng cứ mới để UBND tỉnh xem xét.

- Đề nghị UBND huyện Thăng Bình có ý kiến bằng văn bản về việc xem xét hỗ trợ cho hộ ông Doãn Lê theo Kết luận của Hội đồng tư vấn tỉnh.

Đinh văn Lợi

Tin liên quan