Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 20/12/2012, tại Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam, Vụ thư từ, tiếp dân  Trung ương Đảng do bà Ngô Thị Minh – Phó Vụ trưởng chủ trì tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Nội chính – Tiếp dân Văn phòng tỉnh ủy, Phòng Nội chính UBND tỉnh, Thanh tra Sở TN&MT, Trụ sở tiếp công dân Tỉnh để nắm tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua của Tỉnh nói chung và của Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng

Ngày 20/12/2012, tại Văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam, Vụ thư từ, tiếp dân  Trung ương Đảng do bà Ngô Thị Minh – Phó Vụ trưởng chủ trì tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Nội chính – Tiếp dân Văn phòng tỉnh ủy, Phòng Nội chính UBND tỉnh, Thanh tra Sở TN&MT, Trụ sở tiếp công dân Tỉnh để nắm tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua của Tỉnh nói chung và của Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng.

IMG_0478

Tại buổi làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình công tác thư từ, tiếp dân và đôn đốc giải quyết một số đơn thư trên địa bàn tỉnh, các đại biểu dành phần lớn thời gian để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Kết luận buổi làm việc, bà Ngô Thị Minh đánh giá cao cấp ủy, chính quyền của Tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thể hiện qua kết quả giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh trong thời gian qua và ghi nhận những kiến nghị của các thành viên cuộc họp và sẽ kiến nghị với Văn phòng Trung ương đảng xây dựng đề án cơ sở dữ liệu về tiếp công dân và xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa trung ương với địa phương, giữa các ngành, các cấp... đồng thời yêu cầu các ban ngành của tỉnh Quảng Nam thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết những vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở để tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt thẩm quyền; giải quyết dứt điểm nhưng đơn tồn đọng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Có cơ chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các ban ngành trong Tỉnh để có được sự thống nhất cao trong kết quả giải quyết.

- Chỉ đạo cơ quan thông tấn báo chí phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân đồng thời phải có ý thức xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở và tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo năm 2011 cho nhân dân để người dân hiểu rõ và vận dụng đúng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Quan tâm bố trí cán bộ - công chức làm công tác tiếp dân có đủ trình độ, năng lực và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ - công chức làm công tác này.

 Lê Thị Thu Ba

Tin liên quan