Hội nghị lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày  25/01/2013, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày  25/01/2013, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Kim Hùng - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; hơn 50 đại biểu là thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, HĐND, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới.

IMG_1179

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào năm nội dung: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; về bộ máy Nhà nước.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Kim Hùng khẳng định: Hiến pháp là đạo luật cơ bản, là luật gốc, là cơ sở của hệ thống pháp luật Nhà nước. Do đó việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân góp ý vào bản dự thảo Hiến pháp là một công việc quan trọng. HĐND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong toàn tỉnh khẩn trương tổ chức lấy ý kiến góp ý vào bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi của đơn vị mình và nhân dân bảo đảm chất lượng nhằm góp phần cho Bản Hiến pháp sửa đổi được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

TTra

Tin liên quan