Đối thoại với 02 hộ dân tại phường Cẩm An, TP Hội An

Ngày 26/02/2013, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền đã chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh, Phường Cẩm An và UBND Thành phố Hội An tổ chức đối thoại với ông Trần Minh Dũng, bà Phạm Thị Một (ông Dũng, bà Một ủy quyền cho ông Trần Minh Hòa tham gia đối thoại) trú tại Khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An theo qui định tại Điều 39, Luật khiếu nại năm 2011

Ngày 26/02/2013, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền đã chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh, Phường Cẩm An và UBND Thành phố Hội An tổ chức đối thoại với ông Trần Minh Dũng, bà Phạm Thị Một (ông Dũng, bà Một ủy quyền cho ông Trần Minh Hòa tham gia đối thoại) trú tại Khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An theo qui định tại Điều 39, Luật khiếu nại năm 2011.

IMG_12051

Qua báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại số 11/BC-TTT ngày 21/01/2013  và báo cáo số 14/BC-TTT ngày 23/01/2013 của Thanh Tra tỉnh, ý kiến trao đổi, đối thoại của ông Trần Minh Hòa - đại diện theo ủy quyền, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, căn cứ vào các qui định của pháp luật, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận:

- Đối với đơn khiếu nại của ông Trần Minh Dũng: Không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét công nhận nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Trần Minh Dũng khiếu nại Quyết định số 80/QĐ-XPHC ngày 02/6/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hội An về xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông. Tuy nhiên do thời hiệu thi hành quyết định xử phạt đã hết và ông Dũng cũng đã khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt, do vậy đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hội An không thi hành Quyết định xử phạt hành chính số 80/QĐ-XPHC ngày 02/6/2012 đối với ông Dũng.

- Đối với đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Một: Giao Thanh Tra Tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hội An xác minh lại toàn bộ hồ sơ vụ việc về việc thu hồi đất, bồi thường, xác định vị trí xây dựng nhà tạm của bà Một ... để hoàn chỉnh báo cáo xác minh tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của bà Một được chặt chẽ, đảm bảo qui định của pháp luật.

T.Tra

Tin liên quan