Đối thoại với 02 hộ dân để giải quyết khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết.

Ngày 05/3/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại Tổ 12, thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn và hộ bà Trương Thị Nghĩa, trú tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

IMG_1217

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Hội nông dân tỉnh; UBND xã Cẩm Kim, UBND thành phố Hội An; UBND xã Quế Minh, UBND huyện Quế Sơn; Báo Quảng Nam đến dự và đưa tin.

Buổi đối thoại đã thể hiện cụ thể các nội dung khiếu nại, các căn cứ pháp luật để làm rõ việc khiếu nại của công dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tại buổi đối thoại thì hộ bà Nguyễn Thị Sáu và bà Trương Thị Nghĩa cho rằng việc khiếu nại của mình là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả thảo luận, trao đổi của các thành viên tham gia dự họp và ý kiến của các hộ có đơn khiếu nại. Ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận: Nội dung khiếu nại của hộ hộ bà Nguyễn Thị Sáu, trú tại Tổ 12, thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn và bà Trương Thị Nghĩa, trú tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

Tiến Dũng

Tin liên quan