Đối thoại với hộ dân về tranh chấp đất đai

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết.

Ngày 02/4/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Trứ, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ và hộ bà Lê Thị Cảnh, trú tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ, UBND phường An Sơn, UBND huyện Đông Giang.

Cuộc đối thoại đã thể hiện rõ các nội dung tranh chấp, khiếu nại của công dân, đồng thời đưa ra các căn cứ pháp luật để làm rõ việc tranh chấp của công dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tại buổi đối thoại hộ bà Nguyễn Thị Trứ và hộ bà Lê Thị Cảnh cho rằng việc tranh chấp của mình là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia, trao đổi của các thành viên tham gia dự họp và ý kiến của các hộ có đơn tranh chấp. Ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận: Nội dung đơn tranh chấp đất đai của hộ bà Nguyễn Thị Trứ, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ và hộ bà Lê Thị Cảnh, trú tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

   Đinh Văn Lợi

Tin liên quan