UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân định kỳ tháng 4/2013

Ngày 22/4/2013, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2013

Ngày 22/4/2013, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2013. Trong ngày lãnh đạo UBND Tỉnh đã tiếp 04 lượt công dân với tổng số là 9 người để giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân gồm: Vụ khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thời - huyện Điện Bàn; bà Nguyễn Thị Ca - huyện Duy Xuyên; Chi Hội Thánh Tin lành An Tân - huyện Núi Thành, các hộ dân tại xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh.

IMG_1441

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ dân, báo cáo xác minh kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với 03 vụ việc); báo cáo của Thanh Tra Tỉnh (đối với 01 vụ việc), ý kiến của các cơ quan có liên quan của Tỉnh, của các địa phương Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND Tỉnh kết luận:

- Đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thời: UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ 80% theo giá đất ở liền kề đối với 55,2m2 đất nằm trong hành lang giao thông mà Nhà nước đã thu hồi là có sự vận dụng để đảm bảo quyền lợi của gia đình Bà.

- Đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ca: Thống nhất theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc Bà khiếu nại yêu cầu Nhà nước bồi thường về đất đối với diện tích 1925,5m2 mà Nhà nước đã thu hồi để xây dựng khu tái định cư thôn Lệ Sơn - xã Duy Nghĩa là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

- Đối với đơn khiếu nại của Chi Hội Thánh Tin Lành An Tân: Việc đòi lại đất cũ của Chi hội đã được UBND Tỉnh giải quyết khiếu nại không chấp nhận đơn tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/6/2012. Hiện nay để giải quyết nhu cầu chính đáng của Chi hội trong việc xây dựng cơ sở thờ tự UBND Tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành xem xét trên cơ sở qui hoạch sử dụng đất và quỹ đất hiện có của địa phương, phối hợp với Chi hội An Tân để tìm vị trí khu đất phù hợp, trình UBND Tỉnh giao đất cho Chi hội xây dựng cơ sở thờ tự.

- Đối với đơn kiến nghị của các hộ dân tại xã Tam Lộc: Việc sử dụng đất của Bộ đội Biên phòng tại xã Tam Lộc là đảm bảo cơ sở pháp lý, hành vi của các hộ dân tại thôn 2, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh tự ý chiếm đất tại khu vực đã được Nhà nước giao cho Bộ đội Biên phòng để trồng cây là vi phạm pháp luật, đề nghị UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo UBND xã Tam Lộc xử lý theo đúng qui định của pháp luật.

T.Tra

Tin liên quan