Đối thoại với hộ dân tại thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên

Ngày 03/5/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Hữu Xí, trú tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và hộ ông Trang Nam, trú tại khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngày 03/5/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Hữu Xí, trú tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và hộ ông Trang Nam, trú tại khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

IMG_1465

Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Nghĩa, UBND TP Hội An, UBND phường Cẩm Châu.

Cuộc đối thoại đã thể hiện rõ các nội dung khiếu nại của công dân, đồng thời đưa ra các căn cứ pháp luật để làm rõ việc khiếu nại của công dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tại buổi đối thoại hộ ông Trần Hữu Xí và hộ ông Trang Nam cho rằng việc khiếu nại của mình là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, tuy nhiên 02 hộ dân không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ mới liên quan đến việc khiếu nại.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia, trao đổi của các thành viên tham gia dự họp và ý kiến của các hộ dân có đơn khiếu nại. Ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận: Nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Trần Hữu Xí, trú tại thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và hộ ông Trang Nam, trú tại khối Trường Lệ, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

Thanh Thảo

Tin liên quan