Đối thoại với hộ dân về nội dung khiếu nại

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết

Thực hiện Công văn số 3591/UBND-TD ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết.

Ngày 15/5/2013, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Lực, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ và hộ ông Bùi Hùng, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tham dự đối thoại có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ, UBND phường An Sơn, UBND thành phố Hội An, UBND phường Thanh Hà.

Cuộc gặp gở đối thoại đã thể hiện rõ các nội dung khiếu nại của công dân, đồng thời đưa ra các căn cứ pháp luật để làm rõ việc khiếu nại của công dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Kết quả cuộc đối thoại:

Tại buổi đối thoại hộ bà Nguyễn Thị Lực và hộ ông Bùi Hùng cho rằng việc khiếu nại của mình là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia, trao đổi của các thành viên tham gia dự họp và ý kiến của các hộ có đơn khiếu nại. Ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận: Nội dung khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Lực, trú tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ và hộ ông Bùi Hùng, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

Đinh Văn Lợi

Tin liên quan