Các hộ dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông xã Tam Phú tranh chấp đất với chùa Phú Quang xã Tam Phú

Ngày 20/8/2013, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đại diện các hộ dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông xã Tam Phú xây dựng công trình Miếu trên đất chùa Phú Quang; Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, các Ban, ngành của Thành phố Tam Kỳ (Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND- UBND, Công an, phòng Nội vụ, phòng TNMT, Đội quy tắc đô thị, phòng Văn hóa Thông tin… Sau khi nghe các ngành của xã báo cáo tình hình tranh chấp đất của các hộ dân, quá trình quản lý, sử dụng đất của chùa Phú Quang, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đã kết luận: - Việc các hộ dân tự ý xây dựng Miếu trên đất của chùa Phú Quang cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Ngày 20/8/2013, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì họp giải quyết các vấn đề liên quan đến đại diện các hộ dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông xã Tam Phú xây dựng công trình Miếu trên đất chùa Phú Quang; Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, các Ban, ngành của Thành phố Tam Kỳ (Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND- UBND, Công an, phòng Nội vụ, phòng TNMT, Đội quy tắc đô thị, phòng Văn hóa Thông tin…

Sau khi nghe các ngành của xã báo cáo tình hình tranh chấp đất của các hộ dân, quá trình quản lý, sử dụng đất của chùa Phú Quang, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự cuộc họp, Ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đã kết luận:

- Việc các hộ dân tự ý xây dựng Miếu trên đất của chùa Phú Quang cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị UBND xã Tam Phú và các ban ngành của xã tiếp tục tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân thôn Tân Phú và thôn Phú Đông chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho chùa Phú Quang năm 2008 để đối thoại, giải thích với các hộ dân khi cần.

- Đội quy tắc Đô thị lập đầy đủ hồ sơ thủ tục đảm bảo xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện việc cưỡng chế tháo dở công trình đã xây dựng.

- Công an thành phố và xã Tam Phú phối hợp theo dõi, và đề xuất xử lý đối với các phần tử quá khích gây mất an ninh trật tự và bẻ cờ phật đảng của chùa Phú Quang.

Đinh văn Lợi

Tin liên quan