Tập huấn triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ

Ngày 26/8/2013, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư Pháp

Ngày 26/8/2013, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức tập huấn triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư Pháp. Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo và công chức của Sở Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các các Sở, ban, ngành, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng và các báo cáo viên của Sở đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP cụ thể: Đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, căn cứ pháp lý để rà soát, nội dung rà soát, trình tự thủ tục rà soát, các hình thức xử lý văn bản sau khi rà soát.....

Các thành viên tham gia lớp tập huấn đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, các hình thức xử lý văn bản khi rà soát.

Lớp tập huấn đã trang bị những kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

Võ Tiến Dũng

Tin liên quan