Tập huấn nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về đất đai

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh năm 2013, trong 2 ngày 11 và 12/9/2013, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính của 18 huyện, thành phố và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh năm 2013, trong 2 ngày 11 và 12/9/2013, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tòa án nhân dân Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính của 18 huyện, thành phố và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.

1234a

Các báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đã phổ biến cho lớp học về 8 chuyên đề: Thực tiễn xét xử một số vụ án hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh; Một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại 2011; Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Giải quyết tranh chấp đất đai và hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và chuyên đề Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai.

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi cán bộ, công chức thực hiện công tác này phải là những người nắm vững quy định của pháp luật có liên quan, linh hoạt và dạn dày kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, lớp học được tổ chức với mục đích giúp học viên nắm rõ hơn những quy định pháp luật mới, hệ thống lại những văn bản pháp luật có liên quan cần áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ, ngoài ra ban tổ chức còn dành thời gian để học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình công tác nhằm tìm ra giải pháp tối ưu góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác này.

Thu Ba

Tin liên quan