Xét xử hành chính vụ Tộc Lê Đình

Chiều ngày 26/9/2013,Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý đất đai giữa nguyên đơn là Tộc Lê Đình do ông Lê Đình Bốn- Tộc Trưởng làm đại diện, chỉ Thôn Thạch Thượng xã Quế phong, huyện Quế Sơn (ông Đỗ Đình Vũ, sinh năm 1959, địa chỉ số 172/17B, Trần Cao Vân, Đà Nẵng, đại diện theo uỷ quyền), khởi kiện yêu cầu cơ quan Toà án huỷ quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thượng Thạch xã Quế phong với diện tích đất 700m2 đã xâm hại đến khuôn viên đất Tộc Lê đình đang quản lý, sử dụng

Chiều ngày 26/9/2013,Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý đất đai giữa nguyên đơn là Tộc Lê Đình do ông Lê Đình Bốn- Tộc Trưởng làm đại diện, chỉ Thôn Thạch Thượng xã Quế phong, huyện Quế Sơn (ông Đỗ Đình Vũ, sinh năm 1959, địa chỉ số 172/17B, Trần Cao Vân, Đà Nẵng, đại diện theo uỷ quyền), khởi kiện yêu cầu cơ quan Toà án huỷ quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thượng Thạch xã Quế phong với diện tích đất 700m2 đã xâm hại đến khuôn viên đất Tộc Lê đình đang quản lý, sử dụng. Bị đơn là UBND Tỉnh, ông Trần Thanh Hà- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, đại diện theo uỷ quyền, người có quyền và nghĩa vụ liên quan là UBND xã Quế Phong do ông Trần Thanh Châu- cán bộ địa chính- Xây dựng xã, đại diện theo uỷ quyền và UBND huyện Quế Sơn, do ông Trần Văn Noa- Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, đại diện theo uỷ quyền.

Quá trình diễn biến phiên toà, phía nguyên đơn không đưa ra được chứng cứ chứng minh diện tích đất UBND tỉnh giao 700m2 (trong đó có 251m2) mà Tộc Lê Đình cho rằng thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tộc) chồng lên diện tích đất (1711m2 đã được UBND huyện Quế Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Tộc đang quản lý, sử dụng và thực tế không có sự chồng lấn diện tích đất nêu trên (Biên bản thẩm tra tại chỗ ngày 22/8/2013 và biên bản đối thoại giữa nguyên đơn, bị đơn có sự chứng kiến của cơ quan Toà án Tỉnh, ... Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên bác đơn khởi kiện của Tộc Lê Đình  khởi kiện yêu cầu huỷ quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thượng Thạch xã Quế phong, với diện tích đất 700m2, vì quyết định này không ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng đất của Tộc Lê Đình và tuân thủ đúng quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 09/3/2006 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên đại bàn tỉnh Quảng Nam.

Hà Thanh

Tin liên quan