Xét xử hành chính vụ ông Nguyễn Văn Thà

Sáng ngày 27/9/2013, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thà, trú tại thôn 9, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, khởi kiện yêu cầu cơ quan Toà án huỷ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2 (mặt bằng công trình và khu vực lòng hồ thuộc xã Trà Đốc và xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My)

Sáng ngày 27/9/2013, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thà, trú tại thôn 9, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, khởi kiện yêu cầu cơ quan Toà án huỷ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 phê duyệt phương án hỗ trợ (bổ sung) cho các hộ dân bị thiệt hại công trình thủy điện Sông Tranh 2 (mặt bằng công trình và khu vực lòng hồ thuộc xã Trà Đốc và xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My). Bị đơn là UBND tỉnh, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện theo uỷ quyền, người có quyền và nghĩa vụ liên quan là Ban quản lý dự án thủy điện 3 (đại diện chủ đầu tư).

Quá trình diễn biến phiên toà, các bên tham gia tố tụng tại phiên tòa đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mỗi bên; Bị đơn đã trình bày rõ, tại thời điểm thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Văn Thà, Hội đồng BT, HT&TĐC dự án thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My đã áp dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành (Ban hành kèm theo quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND Tỉnh) để trình UBVND Tỉnh phê duyệt phương án. Trên thực tế, năm 2007, hộ ông Thà đã nhận đầy đủ các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt số 1674/QĐ-UBND ngày 01/6/2007, trừ khoản hỗ trợ thêm về đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định tại khoản 2, điều 26, Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 (nội dung này cơ quan chuyên môn của UBND Tỉnh đang thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung). Do hộ ông Thà có đơn xin tái định cư tự do (ký ngày 25/10/2006 ngoài huyện Bắc Trà My) nên hộ ông Thà đã được nhận toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, do đó không được bố trí đất sản xuất trong khu TĐC theo quy hoạch (do hộ ông Thà có đơn xin tái định cư tự do nên HĐBT và tái định cư của dự án không xem xét để xây dựng phương án bố trí đất sản xuất cho hộ của ông cũng như các hộ tương tự). Do đó, hộ ông Thà không thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (phù hợp với tiết 1.1, khoản 1, điều 26 Quyết định 55/QĐ-UBND và quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng đối với dự án nhà máy thuỷ điện Sông tranh 2, ban hành kèm theo Công văn số 1684/UBND-KTTH ngày 14/6/2006, cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, nội dung này Hội đồng xét xử cho rằng không đủ chứng cứ thuyết phục để hộ ông Thà không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp,...Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên hủy một phần Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến hộ ông Thà, vì nội dung này có cơ sở pháp lý (theo nguyên đơn) để chấp nhận. Sở Tài nguyên và môi trường sẽ có báo cáo cụ thể phiên toà với UBND tỉnh và kiến nghị UBND tỉnh có văn bản Kháng cáo để vụ án được xét xử theo trình tự giám đốc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Hà Thanh

Tin liên quan