Đối thoại với 07 hộ dân có đơn khiếu nại

Thực hiện ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 08/11/2013, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với 07 hộ dân có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường toàn bộ giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng biển Phước Lộc Thọ gồm: Ông Trần Kim Hường và ông Trần Kim Liễm, trú tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; ông Huỳnh Văn Tiện, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành; ông Trương Văn Lạc, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành; ông Nguyễn Tấn Quang, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, ông Bùi Văn Tỵ, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành; ông Đỗ Vạn Hùng, trú tại 49 đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ

Thực hiện ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 08/11/2013, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức đối thoại với 07 hộ dân có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường toàn bộ giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng biển Phước Lộc Thọ gồm: Ông Trần Kim Hường và ông Trần Kim Liễm, trú tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; ông Huỳnh Văn Tiện, trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành; ông Trương Văn Lạc, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành; ông Nguyễn Tấn Quang, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, ông Bùi Văn Tỵ, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành; ông Đỗ Vạn Hùng, trú tại 49 đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ.

dungdoithoai

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Hội nông dân tỉnh; UBND xã Tam Thanh, UBND thành phố Tam Kỳ. Buổi đối thoại đã thể hiện cụ thể các nội dung khiếu nại, các căn cứ pháp luật để làm rõ việc khiếu nại của các hộ dân là có hay không có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tại buổi đối thoại, 07 hộ dân cho rằng việc hỗ trợ 20% tổng giá trị tài sản trên đất khi thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng biển Phước Lộc Thọ là quá thấp, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hỗ trợ thêm.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kết quả thảo luận, trao đổi của các thành viên tham gia dự họp và ý kiến của các hộ có đơn khiếu nại, ông Trần Thanh Hà - Chủ trì buổi đối thoại kết luận:

Nội dung khiếu nại của 07 hộ dân yêu cầu bồi thường toàn bộ giá trị tài sản, vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng biển Phước Lộc Thọ là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

Võ Tiến Dũng

Tin liên quan