HĐND Tỉnh giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện Nghị Quyết số 67/2003/NQ-HĐND

Thực hiện Kế hoạch số 03/HK-HĐND ngày 16/01/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 10 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa VIII, ngày 27/02/2014, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện Nghị quyết 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/05/2003 của HĐND tỉnh về “Biện pháp, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra”

Thực hiện Kế hoạch số 03/HK-HĐND ngày 16/01/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 10 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa VIII, ngày 27/02/2014, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở TN&MT về kết quả thực hiện Nghị quyết 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/05/2003 của HĐND tỉnh về “Biện pháp, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra”.

KT

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh,...Về phía Sở TN&MT có ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở và tập thể phòng Thanh tra Sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự nghe Sở TN&MT báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/05/2003 của HĐND tỉnh. Trong 10 năm (2003-2013) thực hiện nghị quyết, Sở đã chủ trì và phối hợp tổ chức 62 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của 12.710 người, tiến hành 90 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện nhiều trường hợp sai phạm với số tiền hơn 50 tỷ đồng và hơn 15.000 hecta đất, ban hành và tham mưu ban hành 243 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 75 cá nhân và 168 tổ chức có vi phạm với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sở TN&MT đã tiếp 426 lượt công dân, tiếp nhận 1500 đơn khiếu nại, tố cáo, tham mưu giải quyết xong 253 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đa số các thành viên tham dự đều thống nhất cao với Báo cáo của Sở TN&MT. Qua ý kiến phát biểu, trao đổi của các đại biểu tham dự, Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận những nội dung như sau:

HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 67/2003/NQ-HĐND ngày 22/05/2003 của Sở TN&MT. Bên cạnh đó, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, Ban Pháp chế đề nghị tăng cường thanh tra đối với các cấp cơ sở trong quản lý đất đai, cụ thể là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất và quy hoạch sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại UBND các huyện, thành phố; tổ chức hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cấp cơ sở nhằm hạn chế sai phạm và khiếu nại vượt cấp.

 

Kim Thanh

Tin liên quan