Đối thoại với ông Lê Bá Tuấn, trú tại tổ 1, khối 7, phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ

Ngày 28/7/2014, tại Phòng tiếp dân Thanh tra Tỉnh, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh, Thanh tra Tỉnh do ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND TP Tam Kỳ, UBND phường An Phú tổ chức đối thoại với ông Lê Bá Tuấn, tổ 1, khối 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn

Ngày 28/7/2014, tại Phòng tiếp dân Thanh tra Tỉnh, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh, Thanh tra Tỉnh do ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND TP Tam Kỳ, UBND phường An Phú tổ chức đối thoại với ông Lê Bá Tuấn, tổ 1, khối 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn.

vm IMG 2568
Ông Lê Bá Tuấn khiếu nại với nội dung: Đề nghị UBND TP Tam Kỳ ra quyết định thu hồi đất và tính bồi thường đối với diện tích 13.070m2, loại đất cây lâu năm khác cho hộ ông theo qui định của pháp luật. Vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ giải quyết tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 nhưng ông Tuấn không thống nhất.
Sau khi nghe đại diện Thanh tra Tỉnh báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn, ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng, đại diện UBND TP Tam Kỳ, UBND phường An Phú, hộ ông Lê Bá Tuấn không thống nhất với Báo cáo số 71/BC-TTT ngày 21/7/2014 của Thanh tra Tỉnh về kết quả xác minh đơn khiếu nại của Ông.
Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra Tỉnh Chủ trì trì kết luận:
- Báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Lê Bá Tuấn của Thanh tra Tỉnh là phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tại buổi đối thoại, sau khi được các cơ quan chức năng của tỉnh và TP Tam Kỳ giải thích các quy định pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại, đồng thời động viên ông Lê Bá Tuấn bàn giao mặt bằng để xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, ông Lê Bá Tuấn không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra Tỉnh và tại buổi đối thoại ông Lê Bá Tuấn không cung cấp được chứng cứ mới liên quan đến việc khiếu nại, do vậy không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận đơn khiếu nại của Ông.
- UBND Tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại của Ông theo quy định của pháp luật.

Văn Mai

Tin liên quan