Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại Cù Lao Chàm

Từ ngày 04/8 đến ngày 05/8/2014, Sở Tư Pháp Quảng Nam, do ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại đồn Biên Phòng Cù Lao Chàm

Từ ngày 04/8 đến ngày 05/8/2014, Sở Tư Pháp Quảng Nam, do ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở chủ trì tổ chức Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại đồn Biên Phòng Cù Lao Chàm.

Copy of IMG 16361Tham dự đợt tập huấn có 48 học viên là công chức pháp chế các Sở Ban Ngành được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh và lãnh đạo, công chức theo dõi thi hành pháp luật của phòng Tư Pháp các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Trong thời gian tập huấn, Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng các báo cáo viên của Sở đã giới thiệu tổng quan về nội dung cơ bản trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL); những nội dung cơ bản về Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2013 của Chính phủ về theo dõi THTHPL và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2013 của Chính phủ về theo dõi THTHPL.
Các thành viên tham gia lớp tập huấn đã tập trung thảo luận các nội dung như:
- Xác định chủ thể, trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật; Nội dung theo dõi thi hành pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.
- Xử lý kết quả TDTHTHPL; Báo cáo THTHPL và nguồn lực theo dõi thi hành pháp luật.
Sau 02 ngày tập huấn đã trang bị những kiến thức cần thiết cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại các các Sở, ban, ngành, Lãnh đạo, cán bộ công chức theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị đang công tác.

Đinh Văn Lợi

Tin liên quan