Đối thoại với ông Đoàn Cư, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 27/10/2014, Thanh tra tỉnh Quảng Nam do ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của Tỉnh, UBND huyện Điện Bàn tổ chức đối thoại với ông Đoàn Cư trú tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để xem xét giải quyết khiếu nại theo qui định của pháp luật

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 27/10/2014, Thanh tra tỉnh Quảng Nam do ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của Tỉnh, UBND huyện Điện Bàn tổ chức đối thoại với ông Đoàn Cư trú tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để xem xét giải quyết khiếu nại theo qui định của pháp luật.

Ông Đoàn Cư khiếu nại yêu cầu UBND huyện Điện Bàn bố trí 01 lô đất tái định cư cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua huyện Điện Bàn.

IMG 2945

Qua báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại số 95/BC-TTT ngày 20/10/2014 của Thanh tra Tỉnh, ý kiến đối thoại của ông Đoàn Cư, ý kiến của các thành viên tham dự đối thoại nhận thấy: Gia đình ông Đoàn Cư bị Nhà nước thu hồi 259,6m2 đất ở tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, diện tích đất ở còn lại của gia đình ông sau khi bị thu hồi là 412,4m2, diện tích còn lại này đủ điều kiện để ở, do vậy theo qui định tại Khoản 12, Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 (sửa đổi, bổ sung Điều 35, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010) của UBND tỉnh Quảng Nam qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì hộ ông Đoàn Cư không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư.

Kết thúc buổi đối thoại ông Trần Minh Thái - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - chủ trì kết luận nội dung khiếu nại của ông Đoàn Cư, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn yêu cầu bố trí một lô đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét, giải quyết chấp nhận.

T.Tra

Tin liên quan