Đối thoại với 02 hộ dân tại huyện Thăng Bình có đơn khiếu nại

      Ngày 23/02/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Thủy Ngọc Hoàng, trú tại thôn 04, xã Bình Chánh và hộ ông Phạm Trường Sơn, trú tại thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

      Ngày 23/02/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Thủy Ngọc Hoàng, trú tại thôn 04, xã Bình Chánh và hộ ông Phạm Trường Sơn, trú tại thôn Bình Hội, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Untitled

          Hộ ông Thủy Ngọc Hoàng khiếu nại yêu cầu UBND huyện Thăng Bình bồi thường cho hộ gia đình Ông các thửa đất số 32, 79, 80, 81, 88, 89, tờ bản đồ số 04  bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cụ thể:

          - Thửa đất số 32, diện tích 750m2 ông Hoàng khai hoang sử dụng từ năm 1983, đến năm 2009 thì ông cho thanh niên thôn 04, xã Bình Chánh mượn để làm sân bóng đá.

          - Thửa số 79, diện tích 411,2m2; thửa số 80, diện tích 355m2; thửa số 81, diện tích 415,3m2; thửa số 88, diện tích 106,9m2; thửa số 89, diện tích 266,2m2 được UBND xã Bình Chánh giao cho ông sử dụng theo chủ trương dồn điền đổi thửa vào năm 2006.

          Hộ ông Phạm Trường Sơn khiếu nại việc UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ đầu tư hạ tầng đối với suất thứ 02 có giá trị là 41,5 triệu là chưa phù hợp.

          Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của 02 hộ dân, qua ý kiến của ông Hoàng, ông Sơn và các thành viên dự họp, ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở TN&MT, chủ trì buổi đối thoại kết luận:

          Nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Thủy Ngọc Hoàng, trú tại xã Bình Chánh và hộ ông Phạm Trường Sơn, trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận. Sở TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của 02 hộ dân trên theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại.

Bùi Thanh Bình

Tin liên quan