Huyện Bắc Trà My: Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Về dự Hội nghị có đại diện các ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

quang canh hoi nghi

Tại Hội nghị, ông Bùi Viết An – Trưởng phòng Tư pháp huyện (cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện) thông qua Dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Trong năm 2015 ngành Tư pháp của huyện nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những kết quả đáng khích lệ, so với chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2015, tất cả các chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành, các nhiệm vụ công tác trọng tâm đảm bảo tiến độ; một số nhiệm vụ chuyên môn đạt so với kế hoạch đề ra; trong năm Phòng Tư pháp đã phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan (trong đó có Phòng Tài nguyên và Môi trưỡng) tổ chức được 13 lớp tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Công chứng, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Thi hành án dân sự, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường, Luật xử phạt hành chính và các văn bản luật khác,… Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức và duy trì các hoạt động nhân ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trở thành một nét đẹp của người cán bộ và công dân. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan tiếp tục triển khai nội dung các văn bản pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng cao về thông tin pháp luật.

Cũng tại Hội nghị lần này, UBND huyện đã khen thưởng cho 04 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2015.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì đã yêu cầu Phòng Tư pháp cùng các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân để nhân dân ngày càng hiểu và chấp hành tốt. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra đạt kết quả cao. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Trần Vĩnh Linh

 

Tin liên quan