Đối thoại với 2 hộ dân để xem xét, giải quyết khiếu nại

Ngày 01/3/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Mỹ, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành và hộ bà Võ Thị Yến, trú tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

Ngày 01/3/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Mỹ, trú tại xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành và hộ bà Võ Thị Yến, trú tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

Ong Tran Thanh Ha -PGĐ Sở TNMT ket luan cuo hop

Bà Nguyễn Thị Mỹ khiếu nại yêu cầu điều chỉnh kích thước con đường đất của Bà rộng 4 m và thu hồi Quyết định số 5210/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND huyện Núi Thành. Hộ bà Võ Thị Yến khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Hội An giảm một phần nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất phải nộp khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Bà đối với thửa đất số 91, tờ bản đồ số 13, diện tích 200 m2, loại đất ở nông thôn. Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ và hộ bà Võ Thị Yến, ý kiến tham gia của các ngành, đại diện UBND huyện Núi Thành, UBND thành phố Hội An thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT.

Hộ bà Nguyễn Thị Mỹ và hộ bà Võ Thị Yến không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT; tuy nhiên, tại buổi đối thoại hộ bà Mỹ và hộ bà Yến không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.

Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT khẳng định nội dung đơn khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ và hộ bà Võ Thị Yến là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của tỉnh, trường hợp hộ bà Mỹ và hộ bà Yến không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thiết

Tin liên quan