Đối thoại với hộ dân

Ngày 15/3/2016, tại Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Thanh Hùng, trú tại tổ 4, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình

Ngày 15/3/2016, tại Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Thanh Hùng, trú tại tổ 4, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với nội dung đơn khiếu nại.

ảnh

* Nội dung 1: Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình sớm xem xét việc giao đất tái định cư nơi ở mới để gia đình Ông ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

* Nội dung 2: Đề nghị chi trả đầy đủ số tiền bồi thường hỗ trợ còn thiếu: 207.900.000 đồng cho gia đình Ông sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

- Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của hộ ông Trần Thanh Hùng, ý kiến tham gia của các ngành, đại diện UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Chánh thống nhất với kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT tại Báo cáo số 99/BC-STNMT ngày 02/3/2016.

- Hộ ông Trần Thanh Hùng không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở TN&MT; tuy nhiên, tại buổi đối thoại hộ ông Hùng không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã kết luận:

- Đối với nội dung thứ nhất hộ ông Hùng yêu cầu sớm xem xét bố trí đất ở để làm nhà ở và sản xuất kinh doanh: đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các ngành năng hướng dẫn, giải thích và lập thủ tục để giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận tại vị trí mới; đề nghị ông Trần Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Thịnh nộp lại GCN đã cấp tại vị trí cũ và nộp tiền chênh lệch tăng giữa 2 vị trí đất để UBND huyện Thăng Bình lập thủ tục cấp GCN theo quy định pháp luật.

- Đối với nội dung thứ hai hộ ông Hùng yêu cầu chi trả đầy đủ số tiền bồi thường hỗ trợ còn thiếu 207.900.000 đồng là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

- Báo cáo thẩm tra xác minh số 99/BC-STNMT ngày 02/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đinh Văn Lợi

Tin liên quan