Đối thoại với hộ dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 11/4/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành tổ chức đối thoại với hộ bà Dương Thị Hồng Đạo, trú tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 11/4/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Núi Thành tổ chức đối thoại với hộ bà Dương Thị Hồng Đạo, trú tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hộ bà Đạo khiếu nại yêu cầu UBND huyện Núi Thành trả lại và cấp Giấy CNQSD đất cho hộ Bà đối với phần diện tích đất của thửa số 19, tờ bản đồ 31B, diện tích 213,6m2 mà UBND huyện Núi Thành đã phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất vào năm 2004.

td

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra xác minh của Sở TN&MT, qua ý kiến của bà Đạo và các thành viên dự họp, ông Trần Thanh Hà - PGĐ Sở TN&MT, chủ trì buổi đối thoại kết luận:

Nội dung đơn khiếu nại của hộ bà Dương Thị Hồng Đạo, trú tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận. Sở TN&MT tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo hướng không công nhận nội dung khiếu nại.

Bùi Thanh Bình

Tin liên quan