Đối thoại với dân để giải quyết khiếu nại

Ngày 11/5/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Phục tổ chức đối thoại với ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ, trú tại tổ 7, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Ngày 11/5/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình, UBND xã Bình Phục tổ chức đối thoại với ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ, trú tại tổ 7, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

IMG 4904

Ông Phan Văn khiếu nại yêu cầu UBND huyện Thăng Bình bồi thường theo đơn giá đất ở đối với diện tích 1.888m2 (theo đo mới là 2.247,8m2) của gia đình Ông bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trường Trung cấp Cảnh sát giao thông và đề nghị bố trí thêm 01 lô đất tái định cư.

Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại, ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận:

- Tại buổi đối thoại, ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ không cung cấp được chứng cứ mới đối với nội dung khiếu nại.

- Nội dung khiếu nại của ông Phan Văn và bà Ngô Thị Ngộ là không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận.

- Báo cáo thẩm tra xác minh số 210/BC-STNMT ngày 28/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đề nghị UBND huyện Thăng Bình, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện Thăng Bình mời hộ ông Phan Văn đến làm việc để nhận tiền bồi thường, bốc xăm nhận đất tái định cư và cung cấp đầy đủ hồ sơ bồi thường cho hộ Ông.

Kim Thanh

Tin liên quan