Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan