Quyết định 733/QĐ-UBND

  Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quản Nam - Đợt I năm 2016

 

Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quản Nam - Đợt I năm 2016.

Bấm vào đây để tải: QĐ733

Bấm vào đây để tải: PL733

Tin liên quan