Quyết định 1727 /QĐ-UBND

Quyết định 1727 /QĐ-UBND ngày 18/05/2017 của UBND tỉnh V/v đóng cửa mỏ khoán sản cát làm vật liệu san lấp công trình và thu hồi đất tại Bãi Mương thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Huyện Duy xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Quyết định 1727 /QĐ-UBND ngày 18/05/2017 của UBND tỉnh V/v đóng cửa mỏ khoán sản cát làm vật liệu san lấp công trình và thu hồi đất tại Bãi Mương thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Huyện Duy xuyên, Tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan