Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan