Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2009)

Ngày 10/12/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2009)

leNgày 10/12/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959-14/12/2009). Thành phần tham dự Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị thi công đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở đã có ý kiến chỉ đạo công tác ngành đo đạc bản đồ Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng, phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ ngành đo đạc bản đồ, nâng cao ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyên ngành nhằm góp phần xây dựng quê hương trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

V.Thanh

 

 

Tin liên quan