Đà Nẵng: Chủ tịch quận đảo Hoàng Sa khẳng định chủ quyền về Hoàng Sa

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trước thông tin về việc Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) ấn hành bản đồ trong đó Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có ghi thêm chữ China, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, khẳng định:

 

"Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam , lịch sử và cơ sở pháp lí đã chứng minh điều đó, và chủ quyền đó là không thể tranh cãi. Vừa qua, Hội Địa lí Quốc gia Hoa Kỳ ấn hành bản đồ, trong đó Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có ghi thêm China là hoàn toàn không đúng, sai lệch về lịch sử, bản thân tôi phản đối và coi không có giá trị. Yêu cầu sửa lỗi sai trên bản đồ do National Geographic Society phát hành".

Tin liên quan