Khánh thành trạm GPS Quảng Nam

Được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 14/11/2009 Cục Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức lễ khánh thành trạm định vị GPS Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

Được sự cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 14/11/2009 Cục Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức lễ khánh thành trạm định vị GPS Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình.

 

 

 

 

 

 

 

Đây là trạm thứ 4 được Bộ xây dựng sau Điện Biên, Hải Phòng và Vũng tàu, có diện tích trên 3 ha, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.000W, bán kính phủ sóng 700km, hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển và Cục trưởng Nguyễn Tuấn Hùng đã gắn biển "Công trình chào mừng 50 năm thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ Việt nam" cho công trình.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch tỉnh cảm ơn việc đầu tư xây dựng của Bộ và đề nghị Bộ tăng cường phối hợp để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, nhu cầu sử dụng thông tin của cộng đồng, phục vụ sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ tiếp nhận và vận hành an toàn, hiệu quả trạm GPS; phục vụ đắc lực cho công tác quản lý của ngành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ lớn mạnh, đủ sức vận hành và phát triển Trạm trong tương lai.

 QuangLinh

 

 

 

Tin liên quan